Personal menu
Search
You have no items in your shopping cart.

User Agreement

 

Rıza Beyanını Veren Kişiye Ait Bilgiler

Adı:

Soyadı:

T.C. No:

Adres:

Aydınlatma Beyanının Tebliğine İlişkin

GLOBTAN tarafından yayınlanan aydınlatma metnini ve bilgilendirme yazısını okuduğumu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin; T TURKEY İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“GLOBTAN”)  tarafından başta kanunlardaki esaslar ve yükümlülükler çerçevesinde olmak üzere Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar, yöntemler ve hukuki sebepler dâhilinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına yönelik bilgilendirildiğimi ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde aydınlatıldığımı kabul ve beyan ederim.

İşleme, Aktarma ve Saklamaya İlişkin Rıza

Aydınlatma metninde belirtilen ilkeler ve amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla kimlik bilgileri, IP adresleri, iletişim bilgileri, LOG kayıtları gibi genel ve özel nitelikteki kişisel verilerimin, bu metin vasıtası ile işlenen ve saklanan verilerimin, GLOBTAN tarafından toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

Aktarıma İlişkin Rıza

Ayrıca kişisel verilerimin, aydınlatma metninde belirtilen amaçlar dahilinde Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta GLOBTAN ‘ın ilgili birim personeline ve amirlerine,  GLOBTAN yöneticilerine, ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerineve bilişim sistemlerinin yürütülmesi amacıyla GLOBTAN ‘ın iş ilişkisi içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlara, yine GLOBTAN ‘ın yurtdışı faaliyetleri ve/veya yurtdışından alınan hizmetlerin ifası nedeniyle paylaşımın kaçınılmaz olduğu durumlarda yurtdışına aktarılmasına açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

Adı:

Soyadı:

Tarih:

İmza: